Losowa postać

Prev Next

Chejron

  Chejron urodził się ze związku tytana Kronosa i nimfy Filyry. Apollo i Artemida przekazali mu cenną wiedzę, ucząc go sztuki leczenia oraz myślistwa. Centaur udzielał porad w grocie u stóp...

Sin

Pierworodnym synem Enlila był Sin, bóg i uosobienie księżyca, wybitna, w istocie swojej dobra i życzliwa postać panteonu babilońskiego i asyryjskiego. Nazywano go panem i ojcem bogów i ludzi, władcą...

Nasr

  Poza trzema boginiami Koran wymienia jeszcze kilku innych idoli czczonych w czasach dżahilijji. Są to: Ja'uk, Jaghus, Nasr i Wadd. Nasr (pol. orzeł) był bóstwem jemeńskim, podobnie jak Wadd (pol....

Demeter

  Przedstawiana z bukietem kłosów, była uosobieniem życia osiadłego, ładu społecznego i macierzyństwa. Jej mądre czyny i postanowienia zmieniły świat ludzi na lepszy   Demeter była córką Kronosa i Rei. Tak samo jak...

Al-Kaba

  Świątyni a Al-Kaba w Mekce ze znajdującym się tam Czarnym Kamieniem (arab. Al-Hadżar al-Aswad) była najważniejszym sanktuarium starożytnych Arabów i celem dorocznych pielgrzymek. Ptolemeusz twierdził, że była ona miejscem kultu...

Atena

  Piękna i surowa bogini cieszyła się wśród starożytnych wielkim szacunkiem i uwielbieniem. Sympatię budziły też jej typowo kobiece słabostki, dzięki którym wydawała się bliższa zwykłym śmiertelnikom.   Rodzicami bogini byli Zeus i...

Plejady

  Zebrane w gromadkę siedmiu gwiazd Plejady, córki tytana Atlasa, trzymają się razem. Ich imiona brzmiały: Elektra, Maja, Tajgete, Kelajno, Alkione, Sterope i Merope. Były żonami bogów, wszystkie urodziły sławnych synów,...

Nergal

Czwartą wielką częścią wszechświata jest podziemie, Arallu. Eufemistycznie nazywano je wprost „ziemią” albo „wielką ziemią”, „ziemią bez powrotu”. Było ono miejscem pobytu zmarłych i podlegało władzy bogini Ereszkigal („parni wielkiej...

Manat

  Obok Hubala ważną rolę odgrywały boginie uważane za córki lub żony Hubala, wymieniane w Koranie jako Al-Lat, Manat i AI-Uzza, Al-Lat. Manat była opiekunką losu i przeznaczenia, panią podziemnego świata,...

Eros

  Niewinnie wyglądający bóg miał moc, której mógł mu pozazdrościć sam gromowładny Zeus. Zsyłał męki miłosne, przed którymi nikt, nawet olimpijscy bogowie, nie mogli się schronić. Namiętny romans urodziwej bogini Afrodyty i...

Ciekawostki

Prev Next

Wieczernik

Wieczernik

Tradycja wczesnochrześcijańska zgodnie umieszcza Wieczernik - dom, w którym Chrystus z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę - na Syjonie (południowa część zachodniego wzgórza Jerozolimy). W IV w. wzniesiono tu pięcionawową bazylikę...

Przemiana Tejrezjasza

Przemiana Tejrezjasza

Słynny wieszcz Tejrezjasz, syn nimfy Chariklo, spotkał któregoś dnia dwa parzące się węże. Zabił je i w tej samej chwili stał się kobietą. Gdy po siedmiu latach spotkał znowu w...

Spełniona przepowiednia

Spełniona przepowiednia

Odyseusz po wielu latach zginął z rąk Telegonosa, syna narodzonego ze związku z czarodziejką Kirke, który nie wiedział, ze ma do czynienia z własnym ojcem i przeszył go włócznią zakończoną...

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stanowią dla chrześcijan najważniejszy etap jego działalności i podstawę wiary. W świetle prawa rzymskiego Mesjasz umierał jako wichrzyciel, w sposób przewidziany dla największych zbrodniarzy.

360 bogów

360 bogów

Arabowie czcili wiele bóstw - tradycja wspomina o360 posążkach idoli znajdujących się w mekkańskiej świątyni Al-Kaba.

Najstarszy wizerunek Jezusa

Najstarszy wizerunek Jezusa

W Bazylice św. Sabiny w Rzymie zachował się unikatowy zabytek z V w. n.e. - cyprysowe drzwi. Wśród zdobiących je scen biblijnych pojawił się najstarszy znany dziś wizerunek Jezusa na...

Zmierzch bohaterów

Zmierzch bohaterów

Tezeusz – jeden z największych bohaterów antycznej Grecji – skończył marnie. Został zrzucony ze skał na wyspie Skyros.

Ewangelia Marka

Ewangelia Marka

Symbolem Ewangelisty Marka jest władca pustyni - lew, gdyż swą Ewangelię autor ten rozpoczyna od opisu pobytu Jana Chrzciciela na pustyni.

Tu narodził sie Jezus

Tu narodził sie Jezus

W miejscu narodzenia Jezusa umieszczono w XVIII w. srebrną gwiazdę z łacińskim napisem: Tu narodził się z Dziewicy Marii Jezus Chrystus. Stanowi ona jedno z miejsc najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów.

Bazylika Betlejemska

Bazylika Betlejemska

Jest rzeczą niezwykle interesującą, ze Bazylika Betlejemska uniknęła zniszczeń w czasie najazdu perskiego w VII w. n.e. Na fasadzie znajdowało się bowiem - dziś już nieistniejące- malowidło przedstawiające pokłon Trzech...

Losowy cytat

Prev Next

Erich Fromm

Erich Fromm

 Umieć się koncentrować, znaczy umieć być samym sobą, a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania

Nauki Buddy

Nauki Buddy

Ananda poprosił go o wyjaśnienie kilku spraw i zapytał Budde: - „Jak mamy, panie zachowywać się wobec kobiet? - Unikać ich widoku. - Ale jeśli już je ujrzymy? - Nie...

Becky Laird

Becky Laird

Żyjąc w pełni, uznając, że wszystko co robimy istnieje dzięki Jego mocy, oddajemy cześć Bogu, On z kolei nam błogosławi.

William Henry Seward

William Henry Seward

Chrześcijaństwo zapewnia jednolitą odpowiedź na całe życie.

Spurgeon

Spurgeon

Mam wielką potrzebę Chrystusa, mam wielkiego Chrystusa na moje potrzeby.

Laurence J. Peter

Laurence J. Peter

Chodzenie do kościoła nie czyni cię chrześcijaninem tak samo jak chodzenie do garażu nie czyni cię samochodem.

Ody Pindara

Ody Pindara

Z bogów czerpią moc śmiertelni Wszystkich dzielności i cnót; Mądrość ludzka - boży to dar, Ramion siła, Język obrotny...

Playdassi Thera, mnich z Cejlonu

Playdassi Thera, mnich z Cejlonu

Buddyzm to system moralnego, mentalnego i intelektualnego treningu

Marcin Luter

Marcin Luter

Życie chrześcijan składa się z wiary i miłości.

Robert H. Schuller

Robert H. Schuller

Każdy głupi może liczyć ziarna w jabłku. Tylko Bóg może liczyć wszystkie jabłka w jednym nasionku.

Kategoria: Dakowie
Opublikowano

Starożytni Dakowie, jedni z protoplastów współczesnych Rumunów, żyli na uboczu cywilizowanego świata, i bohatersko bronili się przed naporem Rzymian, co zapewniło im trwale miejsce w antycznych kronikach. Dzięki odkryciom archeologów rozwiązano już wiele zagadek dotyczących pochodzenia i kultury tego wojowniczego ludu, ale wciąż pojawiają się nowe.

 

Najstarsze wiadomości

Terytorium antycznej Dacji odpowiadało mniej więcej obszarowi dzisiejszej Rumunii. Pierwsze informacje o mieszkańcach tych terenów zawdzięczamy pisarzom greckim. Historyk Herodot z Halikarnasu (V w. p.n.c.) i logograf Hekatajos z Miletu (VI/V w. p.n.e.) pozostawili wzmianki o Getach, którzy żyli na północnym brzegu Dunaju, w pobliżu ujścia rzeki, Herodot uważał, że byli oni najważniejszymi i najsprawiedliwszymi z Traków. Hekatajos wymienił nawet nazwy dwóch plemion geckich: Krobyzów i Trausów. Wiadomości obu autorów raczej uzupełniają się wzajemnie niż wykluczają. Grecy dobrze znali te tereny, gdyż od VIII w. p.n.e. żeglarze z Hellady wypuszczali się coraz śmielej na Morze Czarne, a w VII w. p.n.e. założyli pierwsze kolonie na wybrzeżu dackim.

 

Język czy dialekt?

Współcześni uczeni zgadzają się. że Dakowie należeli do rodziny ludów indoeuropejskich, a ich mowa przypominała języki , którymi posługiwały się sąsiednie plemiona. Spierają się jednak, czy dacki był dialektem trackiego, czy może były to dwa blisko spokrewnione, lecz odrębne języki.

Większość badaczy powołuje się na opinię greckiego geografa. Strabona (I w. p.n.e.), który twierdził , że Getowie i Trakowie posługują się jedną mową. Podane przez niego wiadomości uważa się za przekonujący dowód na to, iż przez całe I tysiąclecie p.n.e. po obu brzegach dolnego Dunaju mówiono różnymi odmianami tego samego języka. Ponadto dialekty antycznych Traków i Daków nieco przypominały mowę ich zachodnich sąsiadów, Ilirów.

 

Historycy i lingwiści czerpią informacje z antycznych słowników, które wyjaśniają znaczenie nielicznych wyrazów, oraz z traktatów przyrodniczych cytujących dackie nazwy roślin. Nieco więcej wiadomości zdobyto dzięki analizie nazw miejscowych i imion własnych - znamy około 2000 takich słów. Językoznawcom udało się rozszyfrować znaczenie niektórych z nich. Wiadomo na przykład, że imię jednego z królów - Oroles - oznaczało orła. Nie zachował się jednak żaden dłuższy tekst napisany po dacku.

 

Pochodzenie

W VI w. p.n.e. w rejonie dzisiejszej Rumunii, podobnie jak w całej środkowej Europie i na północnych Bałkanach, rozwijała się kultura halsztacka. Ponieważ wyniki badań nie wskazują na istotną zmianę ludnościową na tych terenach, a Grecy uważali mieszkańców Dacji za autochtonów. archeolodzy sądzą, że plemiona geckie przybyły tam w II tysiącleciu p.n.e. podczas wielkiej migracji ludów indoeuropejskich. Mniej więcej w tym samym czasie przodkowie Hellenów i Ilirów osiedlili się na południu Bałkanów.

 

Pozostałości sztuki geckiej sprzed okresu panowania rzymskiego znacznie ustępują poziomem artystycznym wyrobom z rejonu basenu Morza Śródziemnego. Dopiero włączenie Dacji do Imperium Romanum przyniosło rozkwit tamtejszej architektury, rzeźby i rzemiosła.

 

Nazwę Getowie znamy przede wszystkim ze źródeł greckich, a określeniem Dakowie posługiwali się najczęściej Rzymianie. Łaciński historyk. Pompejusz Trogus, uważał Daków za szczep Getów. Prawdopodobnie mianem Getów określano mieszkańców Dobrudży i Mołdawii (dzielących się z kolei na mniejsze plemiona), Dakowie zaś byli najsilniejszym ludem w zachodniej części dzisiejszej Rumunii. Podział między tymi grupami przebiegał głównie na płaszczyźnie geograficznej i politycznej, jednak etnicznie i językowo były one sobie bliskie (choć nie można wykluczyć. że występowały między nimi niewielkie różnice dialektalne). 

Jeste tutaj:   ProemialBibliotekaDakowieWprowadzenie
| + -