Losowa postać

Prev Next

Ninhursag

Jedna z bogiń matek, znana jako matka bogów i matka-ziemia. Symbolizowała źródło wszelkiego życia oraz płodność ziemi. czczona była w świątyni E-mah w mieście Adab.

Damgalnuna

Pierwotnie być może jedna z bogiń matek, bogini ziemi. Już w okresie wczesnodynastycznym składano jej ofiary z ryb. Była żoną Enkiego.

Al-Kaba

  Świątyni a Al-Kaba w Mekce ze znajdującym się tam Czarnym Kamieniem (arab. Al-Hadżar al-Aswad) była najważniejszym sanktuarium starożytnych Arabów i celem dorocznych pielgrzymek. Ptolemeusz twierdził, że była ona miejscem kultu...

Centaury

  Centaury były inspiracją greckich pisarzy: występowały w wielu mitach, zwłaszcza Tezeuszu. Te porywcze, żyjące dziko w lasach Tesalii potwory, w górnej części ciała mające postać ludzką, a od pasa końską,...

Orion

  Orion, syn Euryale (córki Minosa) i Posejdona. Był mężczyzną wyjątkowo urodziwym i tak olbrzymim, że gdy stąpał po dnie morza, miał głowę ponad falami. Jego pierwszą żoną była Side, która...

Demeter

  Przedstawiana z bukietem kłosów, była uosobieniem życia osiadłego, ładu społecznego i macierzyństwa. Jej mądre czyny i postanowienia zmieniły świat ludzi na lepszy   Demeter była córką Kronosa i Rei. Tak samo jak...

Satyrowie

  Satyrowie mieli postać ludzką, choć biegali na koźlich nogach pokrytych sierścią. Nie grzeszyli urodą - strzygli końskimi uszami, a ich twarze szpecił szeroki nos, czasem rogi i zmierzwione włosy. Braki w...

Hades

  Nie stawiano mu świątyni i nie organizowano uroczystości na jego cześć. Jak bowiem oddawać hołd bogowi świata podziemnego, którego mroczne korytarze i rzeki napawały przerażeniem każdego śmiertelnika?   Hades nie pojawiał się...

Manat

  Obok Hubala ważną rolę odgrywały boginie uważane za córki lub żony Hubala, wymieniane w Koranie jako Al-Lat, Manat i AI-Uzza, Al-Lat. Manat była opiekunką losu i przeznaczenia, panią podziemnego świata,...

Folos

  Folos żył w grocie na terenie Epiru. Gdy Herakles przemierzał tę krainę, poprosił stwora, aby udzielił mu gościny. Ten przyjął herosa serdecznie, a gdy gość nieopatrznie poprosił o otworzenie bukłaka...

Ciekawostki

Prev Next

Nigdy nie ufaj...

Nigdy nie ufaj...

Odyseusz słynął ze sprytu i mądrości. Chętnie też słuchano jego rad. Szczególnie dobrze wyszedł na nich Agamemnon, który toczył długą wojnę z Trojanami. To właśnie Odyseusz był pomysłodawcą najsłynniejszego fortelu...

Ślub bogów

Ślub bogów

Zeus i Hera zawarli małżeństwo w ogrodzie Hesperyd rodzącym złote jabłka

Przemiana Tejrezjasza

Przemiana Tejrezjasza

Słynny wieszcz Tejrezjasz, syn nimfy Chariklo, spotkał któregoś dnia dwa parzące się węże. Zabił je i w tej samej chwili stał się kobietą. Gdy po siedmiu latach spotkał znowu w...

Tu narodził sie Jezus

Tu narodził sie Jezus

W miejscu narodzenia Jezusa umieszczono w XVIII w. srebrną gwiazdę z łacińskim napisem: Tu narodził się z Dziewicy Marii Jezus Chrystus. Stanowi ona jedno z miejsc najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów.

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana

Ewangelista Jan przez wzniosłość teologii swojej Ewangelii porównany został do szybującego w górę orła.

Arabski etos rycerski

Arabski etos rycerski

W okresie przedmuzułmańskim życiem beduinów na Półwyspie Arabskim kierował etos rycerski, nazywany ird lub muruwwa. Byfy to wszelkiego rodzaju nakazy tradycji dotyczące tego, co można by nazwać moralnością postępowania. Etos...

Politeizm arabski

Politeizm arabski

Arabowie czcili wiele bóstw - tradycja wspomina o360posążkach idoli znajdujących się w mekkańskiej świątyni Al-Kaba.

Zdradzona kobieta...

Zdradzona kobieta...

Jazon porzucił Medeę dla Glauke, ta owładnięta szałem zabiła rywalkę i własne dzieci.

Łuk Tytusa

Łuk Tytusa

Relief na Łuku Tytusa w Rzymie ukazuje żołnierzy rzymskich z łupami zrabowanymi w Świątyni Jerozolimskiej po zdobyciu miasta w 70 r. n.e.  

Po nitce do kłębka

Po nitce do kłębka

Po śmierci syna Dedal ukrył się przed Minosem u króla Kokalosa. Jednak władca Krety nie dawał za wygrana, za wszelką cenę chciał odnaleźć genialnego wynalazcę W tym celu obmyślił podstęp....

Losowy cytat

Prev Next

C. S. Lewis

C. S. Lewis

Jeśli mamy wolę by tylko chodzić, to Bóg jest zadowolony z naszych potknięć.

Dr H. A. Ironside

Dr H. A. Ironside

Chrystus jest substytutem dla wszystkiego, ale nic nie jest substytutem dla Chrystusa.

Samuel Adams

Samuel Adams

To co świat oczekuje od chrześcijan, to to, że nadal pozostaną chrześcijanami.

Kwintus Enniusz

Kwintus Enniusz

Zabobonni guślarze i bezwstydni przepowiadacze, leniwi, obłąkani albo przyciśnięci nędzą, którzy dla siebie nie znaleźli ścieżki, a innym wskazują gościniec, którzy drugim obiecują skarby, a sami żebrzą u nich o...

Dhammapada 213

Dhammapada 213

Z kochania zawsze troska płynie i lęk się z kochania rodzi

William Henry Seward

William Henry Seward

Chrześcijaństwo zapewnia jednolitą odpowiedź na całe życie.

Richard J. Foster

Richard J. Foster

Serce Boga jest najbardziej wrażliwe i najczulsze ze wszystkich. Żaden akt nie pozostanie niezauważony, bez względu na to jak jest niewielki.

Nagasena (Milindapanha 2, 2, 1)

Nagasena (Milindapanha 2, 2, 1)

Płomień lampy z momentu na moment przestaje być ten sam

Mistrz zen Dogen

Mistrz zen Dogen

 Bez niepokoju, jako ostrogi grzęźniemy w mieliznach życia, wciąż zamknięci w lochu naszych przymusowych popędów i podświadomych lęków

Awesta (Jasna, XXX, 3)

Awesta (Jasna, XXX, 3)

Tak więc na początku były dwa duchy bliźniacze. Każdy z nich niezależnie stworzył pierwiastek zła i dobra w sferze myśli, słów i czynów. I między tymi dwoma mądry wybiera dobro,...

Kategoria: Religie antycznej Grecji
Opublikowano

Kiedy u Empedoklesa z Akragas (łac. Agrigentum, wł. Girgenti), poety i filozofa z V wieku p.n.e., ucznia orfików i pitagorejczyków, powróci myśl o kosmicznym Erosie w postaci Miłości (filotes) jako przeciwieństwa Waśni, Nienawiści (nejkos), bliższa będzie absolutowi Ksenofanesa niż mistycznym dociekaniom orfików. Swoje dwa byty czynne - miłość i nienawiść (obok czterech bytów biernych jako prapodłoża rzeczywistości: wody, powietrza, ognia i ziemi) - Empedokles pojmował materialnie. Według świadectwa Symplicjusza Empedokles mówił o „wszędzie jednakowo ciężkiej waśni” i o „miłości, która ma równą długość i szerokość”. Arystoteles dostrzegł nowatorstwo Empedoklesa, który chciał oddzielić siłę od materii, ale zatrzymał się w pół drogi: miłość Empedoklesa jest początkiem, prazasadą rzeczywistości zarówno jako przyczyna ruchu (spaja elementy u jedno), jak i jako materia (jest częścią wszechmieszaniny). Melissos, filozof i strateg z V wieku p.n.e., polemizując z tym niezdecydowanym stanowiskiem Empedoklesa, po .raz pierwszy wysunął tezę, że byt umysłowy, byt wyabstrahowany, byt jako taki musi być niecielesny, „jeśliby bowiem miał grubość (tzn. rozmiary), miałby części i nie byłby już czymś jednym”. Droga do metafizyki bytu absolutnego, duchowego, będącego przyczyną ruchu i przyczyną całej rzeczywistości materialnej, została otwarta. Wielkie problemy metafizyki urzekły później trzeźwo myślących Greków i przeważyły na długo nad naukowym badaniem rzeczywistości. Wielkie dogmatyczne systemy filozofii greckiej podjęły myśl Empedoklesa, Melissosa i późniejszego nieco Anaksagorasa z jego Umysłem, który wszystko uporządkował. I jak orficyzm ustąpił w końcu przed sprawniejszym organizacyjnie i doktrynalnie pitagoreizmem oraz filozofią eleatów odrzucających orficką tezę o związku jedności z wielością (odrzucili oni - jak wiadomo - istnienie wielości w ogóle przyjmując tylko istnienie jednego, jedynego, niezmiennego bytu), ale jeszcze raz doszedł do głosu w poematach Empedoklesa (wędrówka dusz, Miłość jako bóstwo światotwórcze), tak też żywiołowy materializm pierwszych filozofów greckich, zanim został przytłumiony wielkimi dogmatycznymi systemami filozoficznymi, doszedł do głosu w najpełniejszym w owych czasach systemie - w atomistyce Leukipposa i Demokryta. System stworzony przez nich różnił się zasadniczo od późniejszych idealistycznych systemów filozofii greckiej. Powstał chyba za wcześnie, a może i za późno. W każdym razie nie zdołał przyjąć się w umysłowości Greków V wieku p.n.e. „Linia Demokryta” nie oparła się „linii Platona”.

Jeste tutaj:   ProemialBibliotekaGrecjaReligie GrecjiPoczątki metafizyki
| + -