Losowa postać

Prev Next

Tanatos

  Tanatos młodzieńca, który pomimo swojej delikatnej urody budził wśród ludzi paniczny strach. Ten syn Nocy i bliźniaczy brat Hypnosa (boga snu) pełnił obowiązki samej śmierci, którą uosabiał, gdy na swych...

Folos

  Folos żył w grocie na terenie Epiru. Gdy Herakles przemierzał tę krainę, poprosił stwora, aby udzielił mu gościny. Ten przyjął herosa serdecznie, a gdy gość nieopatrznie poprosił o otworzenie bukłaka...

Nergal

Czwartą wielką częścią wszechświata jest podziemie, Arallu. Eufemistycznie nazywano je wprost „ziemią” albo „wielką ziemią”, „ziemią bez powrotu”. Było ono miejscem pobytu zmarłych i podlegało władzy bogini Ereszkigal („parni wielkiej...

Ningiszzida

Bóg wegetacji, przedstawiany pod postacią węża. Występuje nieraz jako ojciec boga Dumuziego. był także bóstwem świata podziemnego. Władca Lagaszu, Gudea, uważał go za swoje osobiste bóstwo opiekuńcze.

Muzy

  Piękne córki Zeusa i Mnemosyne, patronujące starożytnym sztukom i naukom, stanowiły nieodłączne towarzystwo Apolla. Artyści z niecierpliwością czekali na ich nadejście i pomoc w twórczych mękach...   ARTYBUTY ERATO (Umiłowana) - muza poezji miłosnej,...

Inana

Królowa Niebios – najważniejsze bóstwo żeńskie Mezopotamii. Bogini miłości i walki oraz planety Wenus. Przekazy przedstawiają ją jako córkę Ana lub Nany. W żadnej z zachowanych opowieści nie ma wzmianki...

Hermes

  Skrzydłonogi posłaniec pełnił funkcję herolda Zeusa, był patronem podróżników, kupców i złodziei. Dzięki jego pomysłowości życie ludzkie stało się bogatsze i weselsze.   Hermes, syn Zeusa i Mai, urodził się w Arkadii...

Nunusk

Wraz z Gibi, bogowie pochodzenia sumeryjskiego, uosabiali ogień. Obaj uchodzili dalej za wrogów ciemności i jej mocy, szczególnie demonów.

Al-Kaba

  Świątyni a Al-Kaba w Mekce ze znajdującym się tam Czarnym Kamieniem (arab. Al-Hadżar al-Aswad) była najważniejszym sanktuarium starożytnych Arabów i celem dorocznych pielgrzymek. Ptolemeusz twierdził, że była ona miejscem kultu...

Ja'uk

  Poza trzema boginiami Koran wymienia jeszcze kilku innych idoli czczonych w czasach dżahilijji. Są to: Ja'uk, Jaghus, Nasr i Wadd. Ja'u k (pol . ostrzegający) czczony pod postacią posążka konia,...

Ciekawostki

Prev Next

Złote runo

Złote runo

Czym było złote runo, które Jazon miał zdobyć i przywieźć do Jolkos? Otóż baran o złotej sierści był darem Hermesa dla bogini mgły i chmur Nefele, żony Atamasa, władcy miasta...

Świątynia Jerozolimska

Świątynia Jerozolimska

Nic nie zachowało się ze Świątyni Jerozolimskiej oprócz części otaczających ją murów. Istnieje niewiele dokumentów ikonograficznych, raczej symbolicznie niż rzeczywiście przedstawiających to miejsce. Jednym z nich jest panel na ścianie...

Olimpia

Olimpia

Olimpia była prawdziwie nowoczesnym centrum sportu Zawodnicy mieli do dyspozycji wiele budowli stworzonych dla ich wygody. Wiadomo, że działała tam szkoła zapasów, boiska sportowe, gimnazjon, łaźnia, a także położony w...

Zbawiciel/zbrodniarz

Zbawiciel/zbrodniarz

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stanowią dla chrześcijan najważniejszy etap jego działalności i podstawę wiary. W świetle prawa rzymskiego Mesjasz umierał jako wichrzyciel, w sposób przewidziany dla największych zbrodniarzy.

Artysta i zabójca

Artysta i zabójca

  Dedal słynął w całej Helladzie z wykonywania niezwykłych posągów. Artysta pierwszy zaczął rzeźbić postacie ludzkie z otwartymi oczami i wyciągniętymi rękami. Tak bardzo przypominały żywych ludzi, że kapłani przywiązywali je...

Geneza Chrześcijaństwa

Geneza Chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo wyszło z judaizmu i przez pewien czas utrzymywało z nim silne związki. Dlatego już na początku nowej ery wyłoniły się dwie grupy wyznawców Chrystusa: judeochrześcijanie - Żydzi, którzy przyjęli...

Zmierzch bohaterów

Zmierzch bohaterów

Tezeusz – jeden z największych bohaterów antycznej Grecji – skończył marnie. Został zrzucony ze skał na wyspie Skyros.

360 bogów

360 bogów

Arabowie czcili wiele bóstw - tradycja wspomina o360 posążkach idoli znajdujących się w mekkańskiej świątyni Al-Kaba.

Hermes

Hermes

Hermes w starożytności był przedstawiany jako chłopiec lub brodaty młody mężczyzna. Nosił grecki kapelusz z szerokim rondem (czasami znajdowały się na nim skrzydła), na nogach zaś miał uskrzydlone sandały. Wyglądem...

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Łukasza

Ewangelistę Łukasza symbolizuje wól - zwierzę ofiarne Starego Testamentu. Jako ofiara Nowego Testamentu został złożony w ofierze Chrystus, ukazany przez ewangelistę jako Zbawiciel.

Losowy cytat

Prev Next

Oświecenie Buddy

Oświecenie Buddy

„Wszelkie cierpienie na świecie polega na pragnieniu życia” i na kurczowym trzymaniu się istnienia

Cyprian z Kartaginy

Cyprian z Kartaginy

Kto nie ma Kościoła za matkę, nie może mieć Boga za ojca.

Charles F. Banning

Charles F. Banning

Zbyt wielu z nas ma chrześcijański słownik, zamiast chrześcijańskiego doświadczenia.

Ksenofanes z Kolofonu

Ksenofanes z Kolofonu

Nie było ani nie będzie człowieka który by wiedział coś pewnego o bogach i o wszystkim, o czym mówię. Jeśliby nawet komuś udało się przypadkiem powiedzieć na ten temat coś...

Ody Pindara

Ody Pindara

Z bogów czerpią moc śmiertelni Wszystkich dzielności i cnót; Mądrość ludzka - boży to dar, Ramion siła, Język obrotny...

Nauki Buddy

Nauki Buddy

Nie przeceniaj tego, co otrzymałeś, ani nie zazdrość innym. Kto zazdrości innym nie zazna spokoju umysłu.

William Henry Seward

William Henry Seward

Chrześcijaństwo zapewnia jednolitą odpowiedź na całe życie.

Nauki Buddy

Nauki Buddy

Ludzie z opiniami, tylko kręcą się i kłopoczą wzajemnie.

Playdassi Thera, mnich z Cejlonu

Playdassi Thera, mnich z Cejlonu

Buddyzm to system moralnego, mentalnego i intelektualnego treningu

Spurgeon

Spurgeon

Mam wielką potrzebę Chrystusa, mam wielkiego Chrystusa na moje potrzeby.

Kategoria: Judaizm
Opublikowano

Judaizm nie ma ściśle jednolitego kultu ani jednolitej i scentralizowanej hierarchii religijnej. Każda gmina (kahał) jest samodzielna, lecz może tworzyć związki z innymi gminami. Funkcjonariuszem gminy jest rabin, mający interpretować przepisy religijne. Nie jest on jednak kapłanem. Jest on nauczycielem i znawcą Tory pisanej i ustnej. Nie odgrywa on jednak żadnej roli w kulcie, gdzie reprezentantem gminy jest kantor (czyli chazan). Judaizm nie ma określonych dogmatów ani jednolitego „wyznania wiary", ale ma zasady oparte na Biblii i Talmudzie, które wyznawcy muszą przyjmować pod groźbą ekskomuniki (cherem). Usystematyzował je w średniowieczu Mojżesz Majmonides (1135-1204), który ustalił podstawowe artykuły wiary judaizmu:

1) istnieje Bóg Stwórca;

2) Bóg jest jeden;

3) Bóg jest bezcielesny;

4) Bóg jest wieczny;

5) tylko Bóg sam ma prawo do oddawania mu kultu i czci;

6) prorocy byli wysłańcami Boga i dlatego należy wierzyć ich słowom;

7) Mojżesz jest największym z wszystkich proroków;

8) Bóg objawił Prawo Mojżeszowi na Synaju;

9) Prawo objawione przez Boga nigdy się nie zmieni;

10) Bóg jest wszechwiedzący;

11) człowiek otrzyma zapłatę za swe uczynki na tym i na drugim świecie;

12) należy wierzyć w nadejście Mesjasza;

13) należy wierzyć w zmartwychwstanie zmarłych.

 

Przyjęcie tych prawd wiary, wydedukowanych w zasadzie poprzez spekulacje filozoficzne uczynił Majmonides warunkiem osiągnięcia wiecznego szczęścia.

 

Mojżesz Majmonides zebrał też w swej Sefer micwot („Księga Przykazań") wszystkie przykazania judaizmu w liczbie 613 (248 nakazów i 365 zakazów), o których wspomina już Talmud babiloński, obowiązujących wyznawców judaizmu. Polegają one głównie na przestrzeganiu obrzezania, szabatu (od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę), przepisów pokarmowych (tzn. powstrzymywanie się od spożywania mięsa pewnych zwierząt, np. wieprzowiny i innych zakazanych w Starym Testamencie) oraz świąt i postów.

 

Kult judaizmu, odprawiany w synagogach, polega głównie na czytaniu tekstów Tory i innych ksiąg biblijnych oraz ich wyjaśnianiu w połączeniu z różnymi modlitwami oraz śpiewami.

 

W Polsce historycznie głównym ośrodkiem judaizmu był Kraków, gdzie zachowały się cenne budowle zabytkowe tej religii. W dawnej stolicy Polski w XVI wieku żył wielki uczony żydowski rabbi Mojżesz Isserles (1525-1572), który wywarł wielki wpływ na kształt i formę religii żydowskiej w Europie północnej i wschodniej wśród Żydów, określanych mianem aszkenazyjczyków. Dostosował bowiem do ich zwyczajów opracowany przez Józefa Karo (1488-1575), przebywającego od 1536 r. w Cefat w Palestynie, przedstawiciela Żydów sefardyjskich (czyli hiszpańskich), kodeks praw i praktyk judaizmu, znany pod tytułem Szulchan aruch („Stół przygotowany"), oparty na jego wcześniejszym dziele Beit Josef („Dom Józefa"), będącym komentarzem do zbioru nauk średniowiecznego uczonego Jakuba Ben Aszera (1270-1343) Arba Turim („Cztery rzędy"). Dzieło to składa się z czterech części: 

1) Orach chajjim („Droga życia") omawia codzienne obowiązki człowieka, także błogosławieństwa, modlitwy, święcenie soboty, świąt itp.;

2) Jore dea („Nauczyciel wiedzy, poznania"), obejmuje prawa rytualne, przepisy pokarmowe, zasady dotyczące ślubów, żałoby itp.;

3) Ewen ha-ezer („Kamień pomocy") zawiera prawa i przepisy regulujące sprawy życia rodzinnego, rozwodów itp.;

4) Choszen miszpat („Napierśnik sądu") stanowi zbiór praw cywilnych, a więc regulujących życie wyznawców także w sprawach świeckich.

 

Ten zbiór szybko przyjął się wśród wszystkich Żydów i stał podstawą innych podobnych dzieł, w tym i Szulcha aruch, opracowanego przez Józefa Karo. Do tego dzieła Mojżesz Isserles napisał komentarz, w którym zebrał swoje uwagi i uzupełnienia, uwzględniające zwyczaje aszkenazyjskie i nadał mu tytuł Mappa („Obrus"). Napisał też własny komentarz do „Czterech rzędów" Jakuba Ben Aszera, zatytułowany Darke Mosze („Drogi Mojżesza"). Mojżesz Isserles miał szerokie zainteresowania. Zajmował się też filozofią, astronomią, kabałą i problematyką nauk świeckich. Zdobył wielki autorytet wśród swych współwyznawców, którzy nadali mu przydomek Majmonides Północy.

 

Judaizm jest religią o specyficznym charakterze, gdyż mimo pierwiastków uniwersalistycznych pozostał religią narodową Żydów (termin ten określa zarówno wyznawcę, jak i członka narodu). Liczy ona obecnie ok. 15 milionów wyznawców. Każdego, kto do niej przystępuje lub kto urodził się z matki Żydówki, uważa się automatycznie za Żyda.

 

Religia ta, wyrażając tęsknotę narodu pozbawionego swej ojczyzny do odzyskania prastarej ziemi swego pochodzenia i niepodległego bytu, rozwinęła specyficzny mesjanizm oraz inspirowała akcje nacjonalistyczne stając się inicjatorką ruchu zwanego syjonizmem. Miał początkowo on charakter religijny. Dopiero w końcu XIX w. przybrał zorganizowany charakter polityczny i związał się z ideologią burżuazyjną. Ruch ten, wykorzystując poparcie mocarstw kolonialnych, uzyskał najpierw możność założenia w Palestynie „siedziby narodowej" (Deklaracja Balfoura, 1917), a po drugiej wojnie światowej, w 1948 r. doprowadził do powstania w Palestynie żydowskiego państwa pod nazwą Izrael. Powstanie tego państwa istotnie rzutuje na charakter religii judaistycznej, choć w jego granicach mieszka zaledwie ok. 3,5 miliona Żydów. Państwo to bowiem stało się silnym ośrodkiem religijnym narodu żydowskiego, popieranym przez Stany Zjednoczone, będące największym skupiskiem Żydów. Żyje ich tam bowiem ok. 6 milionów, aczkolwiek ich poglądy religijne są dość zróżnicowane.

 

Oparte na Biblii oraz Talmudzie i ustalone w średniowieczu przez Mojżesza Majmonidesa zasady doktrynalne i moralne religii żydowskiej złożyły się na judaizm talmudyczny, zwany też ortodoksyjnym, w którym powstał w XVIII w. na ziemiach polskich kierunek zwany chasydyzmem. Wówczas to pojawiły się w judaizmie nowe tendencje modernizacyjne.

 

Jedną z nich jest judaizm reformowany, który utrzymuje, że niektóre nakazy zawarte w Biblii i Talmudzie są nieaktualne, a inne należy dostosować do zmieniających się warunków współczesnego życia. Zarzuca on wiarę w przyjście Mesjasza i utrzymuje, że judaizm jest tylko religią, a ojczyzną Żydów są kraje ich pobytu. Kierunek ten odrzucał ideę budowy odrębnego państwa żydowskiego, ale w 1937 r. część jego zwolenników zmieniła stanowisko i poparła syjonizm polityczny. W kulcie kierunek ten wprowadził zmiany wzorowane na chrześcijaństwie (np. organy w synagodze). Wprowadził też większe uprawnienia dla kobiet (wspólna modlitwa z mężczyznami w synagodze, konfirmacja dziewcząt, sprawowanie funkcji rabina).

 

Inną próbą modernizacji jest judaizm konserwatywny. Przyjmuje on potrzebę zmian dawnych zasad, głosi odrębność narodową Żydów i konieczność zachowania żydowskiego sposobu życia. Głosi też potrzebę państwa żydowskiego i wskrzeszenia języka hebrajskiego jako języka wszystkich Żydów. Kierunek ten popiera w pełni syjonizm polityczny. W kulcie dopuszcza różne formy od ortodoksyjnych do reformowanych.

 

Wreszcie jest także judaizm liberalny, zwany też postępowym, uważający zasady religijne za zbiór tradycji, które w ciągu dziejów pomogły Żydom zachować odrębność narodową, ale dziś straciły swe znaczenie i dlatego można ich nie przestrzegać w życiu codziennym. Wielu jego zwolenników jest praktycznie bezwyznaniowcami. Kierunek ten także popiera teraz syjonizm polityczny, choć w początkach nim się nie interesował.

 

W samym Izraelu judaizm jest religią panującą, państwową i wywiera znaczny wpływ w życiu społecznym.

 

Judaizm jest religią, której podstawę stanowi system prawno-obyczajowy. Jej zasady doktrynalne są stosunkowo proste, a różnice wynikają głównie z odmiennych interpretacji prawnych. Nie są one jednak tak głębokie, aby naruszały istotę judaizmu. Przedstawiciele różnych odłamów tej religii nawiązywali już od 1946 r. kontakty z chrześcijaństwem. Ich skutkiem były koła współpracy, które rozprzestrzeniły się w wielu krajach i spowodowały to, że Światowa Rada Kościołów wydała specjalny dokument na temat judaizmu, a drugi Sobór Watykański zajął się też stosunkiem do Żydów. Wprawdzie Sobór nie uchwalił odrębnej deklaracji, ale poświęcił judaizmowi sporo miejsca w deklaracji na temat religii niechrześcijańskich.

 

W 1974 r. papież Paweł VI powołał przy Sekretariacie do Spraw Jedności Chrześcijan Komisję do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem. Komisja ta kilkakrotnie wydawała wskazówki mające regulować wzajemne odniesienia wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz wyznawców judaizmu, aby naprawić nie najlepsze w ciągu dziejów stosunki pomiędzy wyznawcami obu tych opartych na Biblii religii.

Jeste tutaj:   ProemialBibliotekaJudaizmZasady Judaizmu
| + -